Masz pomysł na własną firmę?

To świetnie. Pomogę Ci przejść przez proces zakładania działalności a jeśli zechcesz - zajmę się księgowością Twojej firmy. Pamiętaj – jako przedsiębiorca będziesz miał i tak dużo obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Księgowość – oddaj w ręce fachowców.Pomoc w prowadzeniu firmy

A teraz przechodzimy do rzeczy. Z pewnością wiesz, że polskie prawo przewiduje różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Są to:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Działalność dwóch pierwszych regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, natomiast pozostałych – kodeksu spółek handlowych.
I tu pojawia się dylemat – KTÓRĄ Z TYCH FORM WYBRAĆ ?

Najpopularniejsza forma prawna biznesu w Polsce to jednoosobowa działalność gospodarcza. W ten sposób działalność prowadzi niemal 3 miliony przedsiębiorców.

Do jej zalet należy bezpłatny oraz stosunkowo mało skomplikowany sposób zakładania firmy, a także  brak obowiązku posiadania kapitału zakładowego. Przedsiębiorca prowadzący w taki sposób działalność ma możliwość wyboru formy opodatkowania dochodów. O tym, jak dokonać dobrego wyboru przeczytasz nieco dalej.

To były zalety, ale są i wady. Największą wadą jednoosobowej działalności gospodarczej jest odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Właściciel odpowiada za nie zarówno  majątkiem przedsiębiorstwa, ale także swoim prywatnym. Jeśli jest we wspólnocie majątkowej z małżonkiem, to zadłużenie firmy staje się automatycznie też zobowiązaniem żony lub męża. Działa to również w druga stronę – gdy przedsiębiorca ma prywatne zobowiązania, to wierzyciele mogą zażądać spłaty długu ze środków firmowych.

Mimo to, ta  forma działalności jest najkorzystniejsza dla drobnych przedsiębiorców, którzy działają na niewielką skalę.

Uwaga: Jeżeli masz od razu pomysł na dużą firmę, albo chcesz wyodrębnić majątek firmowy to zastanów się nad spółką z o.o., albo inną formą działalności gospodarczej.

Pamiętaj - każdą działalność da się przekształcić w inną formę, ale wiąże się to z załatwieniem wielu spraw prawno-księgowo-podatkowych i  ponoszeniem kosztów.

A może dotacja ?

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy powinieneś się zorientować, czy istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji ze środków pochodzących z Unii EuropejskiejDebata nad dotacją na otwarcie działalności gospodarczej na założenie działalności.

Obecnie można otrzymać ok 24 tys zł. tej bezzwrotnej pomocy.
Oczywiście musimy na wstępie sporządzić biznesplan z dokładnym opisaniem planowanej działalności i zgodnie z zawartą z Urzędem Pracy umową rozliczyć się z poniesionych wydatków.

Pamiętaj, jeżeli coś Ci w biznesie nie wyjdzie i zamkniesz, lub zawiesisz działalność przed upływem 12 miesięcy, albo w tymczasem podejmiesz zatrudnienie - będziesz musiał  zwrócić do Urzędu Pracy otrzymane pieniądze wraz z odsetkami.  

Od czego zacząć?

Gdy już podjęliśmy decyzję, że założymy jednoosobową działalność gospodarczą, bez względu na to czy skorzystamy z dotacji czy bez niej – procedura zakładania działalności jest identyczna – rejestrujemy ją w Urzędzie Gminy poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 • Niezbędne są Twoje dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym i numer konta bankowego, którego chcesz używać dla swojej firmy. Zakładanie konta firmowego nie jest wymagane prawem, wystarczy Twoje prywatne konto.

Moim zdaniem lepiej nie mieszać majątku firmowego z prywatnym, ale decyzja należy do Ciebie.

 • Trzeba zastanowić się jaką nazwę będzie miała Twoja firma. To jej znak rozpoznawczy. Przepisy zobowiązują, że w nazwie musi być imię i nazwisko przedsiębiorcy. Jeżeli chcemy możemy wymyśleć jeszcze jakąś nazwę własną + imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • Miejsce prowadzenia działalności. Często jest to miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Może też być inny adres pod którym faktycznie wykonujemy działalność.
 • Data rozpoczęcia działalności. Możemy założyć firmę  i wskazać we wniosku CEIDG inny termin rozpoczęcia działalności niż dzień składania wniosku.
 • Jeżeli tak zrobimy, to do dnia rozpoczęcia działalności w rejestrze CEIDG będzie widniała informacja „oczekujący na rozpoczęcie działalności”.
 • Można  wskazać imienne pełnomocnika ( pełnomocnik ma prawo reprezentowania i zastępowania właściciela firmy w sprawach dotyczących  kontaktów z urzędami).

Co to jest PKD?

Pamiętajmy, że każdy rodzaj działalności gospodarczej w Polsce jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod odpowiednim kodem. Przed złożeniem wniosku należy przygotować kod PKD dla swojej przyszłej firmy.

Pomoc w założeniu firmyZakładając działalność musisz podać jeden kod PKD. Jeżeli w tym momencie uważasz , ze tylko tym będziesz się zajmował to w zupełności wystarczy. Jeżeli jednak zechcesz wykonywać więcej czynności, to możesz od razu podać kilka kodów, albo w trakcie działalności dopisać odpowiedni kod PKD.

Pamiętaj, że jeżeli zaczynasz wykonywać czynność, która nie jest zgłoszona we wniosku CEIDG możesz narazić się na karę. Przed podatkami nie uciekniesz…

Kolejna rzecz, którą musisz wskazać we wniosku w CEIDG, to sposób prowadzenia ewidencji księgowej i forma  opodatkowania Twojej działalności. 
Będąc przedsiębiorcą masz obowiązek ewidencjonować dokonywane operacje gospodarcze Twojej firmy. To, jaki sposób ewidencji będziesz stosował, zależeć będzie od formy prawnej, w jakiej działa firma oraz osiąganego rocznego przychodu.

Możesz wybrać :

 • kartę podatkową
 • ewidencję przychodów,
 • księgowość uproszczoną w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (dalej „PKPiR")

Pamiętaj - sposób prowadzenia księgowości Twojej firmy przekłada się na  sposób opodatkowania. Przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do pracowników etatowych, nie muszą płacić podatku na zasadach ogólnych. Mogą wybrać nawet w niektórych sytuacjach stawkę 3 procent. Zależne to jednak jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Prowadząc ewidencję księgową na zasadzie księgi przychodów i Rozchodów masz możliwość wyboru – czy chcesz płacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skala podatkowa), czy podatek liniowy. Nie mamy też ograniczeń, możemy wykonywać każdy rodzaj działalności sklasyfikowany w PKD.
W obu przypadkach mamy prawo do pomniejszania przychód o koszty ich uzyskania. Zobowiązani jesteśmy do prowadzenia ewidencji księgowej,
Zasady ogólne - czyli płacimy 18% podatku do kwoty 85 528 zł rocznie, a dochód powyżej tej kwoty opodatkowany jest w wysokości 32%. Przy tej formie opodatkowania po skończonym roku , do 30 kwietnia składamy w Urzędzie Skarbowym PIT-36.

Podatek liniowy - płacimy 19% od dochodu niezależnie od jego wysokości. Jednak w tym przypadku nie masz praw do ulg i zwolnień podatkowych oraz do wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Nie można rozliczać się na zasadach podatku liniowego podejmując współprace z byłym pracodawcą.To forma korzystna wtedy, gdy wiesz, że od początku będziesz osiągać wysokie dochody. Tutaj składamy PIT-36L.

Dwie pozostałe możliwości, czyli karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczone formy opodatkowania, a co za tym idzie – przeznaczone dla wąskiej, określonej przepisami grupy działalności (np. taksówkarz, drobny sprzedawca, fryzjer, kosmetyczka, budowlaniec, itd.).

Karta podatkowa to jedyna z form, która określona jest nie procentowo, a kwotowo. Wysokość podatku zależy od rodzaju działalności, liczby pracowników oraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Kartą podatkową można opodatkować przychody z usług zegarmistrzowskich, tapicerskich, krawieckich, a także drobną działalność gastronomiczną, rozrywkową oraz transportową.

Kwotę podatku ustala indywidualnie naczelnik odpowiedniego urzędu skarbowego po uprzednim rozpatrzeniu złożonego przez podatnika wniosku PIT-16.
Korzystanie z tej formy opodatkowania nie wymaga prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, składania zeznań podatkowych ani wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z fiskusem rozlicza się do 7. dnia każdego miesiąca

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszoną formą prowadzenia księgowości. W ewidencji przychodów ujmuje się wyłącznie przychody z pro­wadzonej działalności gospodarczej. Nie ma natomiast potrzeby ewidencjonowania kosztów. Podstawą do obliczania kwoty ryczałtu nie jest dochód, ale przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Z tej formy korzystać mogą ci przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody nie wyższe niż 150 000 euro rocznie. Obowiązują różne stawki ryczałtu w zależności jakie grupy zawodowej dotyczą: 20%,17%,8,5%,5,5%3%

Przy rozliczeniu ryczałtem przedsiębiorca musi prowadzić ewidencje przychodów, wyposażenia oraz wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Podatnik rozliczający się na podstawie ryczałtu musi do końca stycznia złożyć PIT-28.

Podatnik musi wybrać jedną z nich przed rozpoczęciem działalności i wpisać do wniosku CEIDG-1, składanego przy zakładaniu firmy. Według zasady jednego okienka informacja ta trafi do wiadomości do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania, ale można to zrobić raz na rok. Decyzję o ewentualnej zmianie podatnik musi podjąć do 20 stycznia. Jeśli tego nie zrobi, przez cały kolejny rok będzie objęty dotychczasową formą opodatkowania.

Na tym kończymy część pierwszą. W części drugiej dostępnej pod poniższym odnośnikiem opiszemy m.in. zagadnienia związane z tym jak często należy dokonywać płatności za zobowiązania podatkowe, jak zarejestrować firmę w CEIDG i ZUS. Nie zabraknie również informacji na temat podatku VAT, współpracy z podmiotami w Unii Europejskiej oraz zatrudnianiem pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią poradnika:

Jak założyć firmę? Pomoc w założeniu firmy cz. 2 z 2

Najpopularniejsze wpisy

 • Praca za granicą, rozliczenie podatków. To musisz wiedzieć

  Gdy w 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, otworzyły się dla Polaków możliwości zarobkowania poza granicami kraju. Mimo, że już od wielu lat możemy swobodnie uzyskiwać dochody w różnych krajach Europy i świata, ciągle nie wszyscy jesteśmy świadomi, że wiąże się to z obowiązkiem rozliczenia w Polsce dochodów uzyskanych za granicą. Rozliczenia podatkowe, a przychody osiągane za granicą Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą zależy od tego, w którym kraju mamy miejsce zamieszkania, a także od tego, czy Polska ma z tym krajem podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ograniczony obowiązek podatkowy — dotyczy osób (nierezydentów), które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Opodatkowaniu podlegają jedynie dochody uzyskane ze źródeł położonych w Polsce.
 • Jak założyć firmę? Pomoc w założeniu firmy cz. 2 z 2

  W pierwszej części poradnika poruszone zostały podstawowe kwestie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zainteresowanych tematem zachęcamy do zapoznania się pierwszą częścią: Jak założyć firmę? Pomoc w założeniu firmy cz. 1 z 2 Jak często będziesz płacił podatki ? Wybraliśmy sposób rozliczania, ale jeszcze musimy zdecydować o  częstotliwości płacenia podatków. Mamy do wyboru: miesięcznie kwartalnie Decydując się na  podatek płacony co miesiąc – pamiętamy, że do 20-go dnia miesiąca płacimy podatek za miesiąc miniony. Natomiast płacąc podatek kwartalnie mamy więcej czasu na  skompletowanie dokumentów, na zebranie odpowiedniej kwoty oraz  możliwość dłużej obracać naszymi pieniędzmi. Przy rozliczeniach kwartalnych podatek płacimy do 20-go dnia miesiąca następnego po skończonym kwartale. Osobiście uważam, że łatwiej pamiętać – każdy 20-ty, oznacza termin na zapłatę podatku. To, co się dzieje w Twojej firmie trzeba policzyć…. Zastanów się, ile czasu, uwagi i pieniędzy chcesz przeznaczyć na prowadzenie swojej księgowości.
 • Jak założyć firmę? Pomoc w założeniu firmy cz. 1 z 2

  Masz pomysł na własną firmę? To świetnie. Pomogę Ci przejść przez proces zakładania działalności a jeśli zechcesz - zajmę się księgowością Twojej firmy. Pamiętaj – jako przedsiębiorca będziesz miał i tak dużo obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Księgowość – oddaj w ręce fachowców. A teraz przechodzimy do rzeczy. Z pewnością wiesz, że polskie prawo przewiduje różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Są to: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Działalność dwóch pierwszych regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, natomiast pozostałych – kodeksu spółek handlowych. I tu pojawia się dylemat – KTÓRĄ Z TYCH FORM WYBRAĆ ?
Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Wspomagania Biznesu Biuro Rachunkowe "Rachmistrz" Barbara Zapadka