W pierwszej części poradnika poruszone zostały podstawowe kwestie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zainteresowanych tematem zachęcamy do zapoznania się pierwszą częścią:

Jak założyć firmę? Pomoc w założeniu firmy cz. 1 z 2

Pomoc prawna związana z firmą

Jak często będziesz płacił podatki ?

Wybraliśmy sposób rozliczania, ale jeszcze musimy zdecydować o  częstotliwości płacenia podatków. Mamy do wyboru:

 • miesięcznie
 • kwartalnie

Decydując się na  podatek płacony co miesiąc – pamiętamy, że do 20-go dnia miesiąca płacimy podatek za miesiąc miniony. Natomiast płacąc podatek kwartalnie mamy więcej czasu na  skompletowanie dokumentów, na zebranie odpowiedniej kwoty oraz  możliwość dłużej obracać naszymi pieniędzmi. Przy rozliczeniach kwartalnych podatek płacimy do 20-go dnia miesiąca następnego po skończonym kwartale.

Osobiście uważam, że łatwiej pamiętać – każdy 20-ty, oznacza termin na zapłatę podatku. To, co się dzieje w Twojej firmie trzeba policzyć…. Zastanów się, ile czasu, uwagi i pieniędzy chcesz przeznaczyć na prowadzenie swojej księgowości.

Jeśli potrafisz – możesz to robić sam. Większość podmiotów decyduje się jednak na współpracę z biurem rachunkowym. (czym kierować się wybierając biuro rachunkowe będzie w innym artykule). Tak jest najlepiej. W końcu założyłeś firmę, aby prowadzić działalność i zarabiać. Nie musisz wszystkiego umieć sam. Zwłaszcza, że przepisy są dosyć skomplikowane i często się zmieniają. Pozostaw to fachowcom, a Ty zajmij się firmą. I tak będziesz miał dużo zajęć.
Pamiętaj, że podejmując współpracę z Biurem Rachunkowym musisz podać w CEIDG dane biura - nazwę, adres i NIP. Masz na to 7 dni od podpisania umowy. Oczywiście decyzję o współpracy z biurem możesz podjąć w dowolnym czasie.

Rejestracja firmy w CEIDG

Gdy już wiesz, co chcesz robić, wymyśliłeś wpadającą w ucho nazwę dla swojej firmy, zdecydowałaś o sposobie prowadzenia księgowości i formie opodatkowania, nie pozostaje ci nic innego jak zgłosić  firmę do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1/ Osobiście – w tym celu pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek CEIDG-1, zanieś osobiście do Urzędu Gminy i zarejestruj firmę (możesz udać się do dowolnego Urzędu Gminy, niekoniecznie właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania)
2/ Aby ułatwić ten proces można założyć firmę przez  Internet. Potwierdzić złożenie wniosku w formie elektronicznej można za pomocą podpisu elektronicznego, za który trzeba zapłacić, albo za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego  na platformie ePUAP.

Aby uzyskać profil zaufany, należy zarejestrować się na stronie  http://epuap.gov.pl. Po założeniu konta na tej stronie należy się zalogować i złożyć wniosek o profil zaufany, Podziękowanie za pomoc w założeniu firmyNastępnie trzeba pójść  z dowodem osobistym do właściwego urzędu (lista jest dostępna na ww. stronie). Konto na platformie ePUAP może się przydać w innych sprawach urzędowych, dlatego warto je mieć.

Gdy już posiadamy konto na ePUAP możemy złożyć w niosek do CEIDG wchodząc  na stronę https://www.ceidg.gov.pl , gdzie trzeba  się zarejestrować. Po zarejestrowaniu wypełniasz wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ten wniosek podpisujesz profilem zaufanym.

Rejestrując się w CEIDG otrzymujesz numer NIP i REGON, czyli jesteś zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym. Już kolejnego dnia jesteś przedsiębiorcą!

I jeszcze wizyta w ZUS…

Zgodnie z zasadą jednego okienka Twoja firma zostanie zarejestrowana w ZUS na druku ZFA. Jednak Ty jako osoba prowadząca działalność gospodarczą również musisz zostać zgłoszony do ubezpieczeń na druku ZUA – do wszystkich składek, lub ZZA jeżeli masz prawo do płacenia tylko składki zdrowotnej. Możesz również zgłosić członków Twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZCNA. Dlatego w  ciągu 7 dni od założenia działalności zgłoś się do ZUS.

Sprawdź czy masz prawo do preferencyjnej stawki ZUS

Jeżeli jest to twoja pierwsza działalność, lub minęło 60 miesięcy od poprzedniej działalności gospodarczej i nie będziesz w ramach obecnej działalności współpracował z byłym pracodawcą, to  masz prawo do opłacania przez 24 miesiące składek ZUS na preferencyjnych zasadach. Warto z tego skorzystać, ponieważ kwota składek do ZUS to spore obciążenie dla nowopowstałej firmy.

Pełny ZUS w 2017 roku to comiesięczny wydatek 1172,56 zł. Łączna wysokość preferencyjnych składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 487,90  zł/miesiąc.

Zdecyduj czy będziesz płatnikiem VAT

Podatnicy VAT muszą jeszcze udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć druk rejestracji podatnika VAT – VAT-R. Należy Pamiętać, że rejestrując się jako czynny podatnik VAT, musimy przed rozpoczęciem działalności złożyć ten formularz w Urzędzie Skarbowym. Podjęcie decyzji odnośnie podatku VATBez tego żadne odliczenia nie będą możliwe! Jeśli będziesz podatnikiem VAT, będziesz mógł odliczać podatek VAT zapłacony z faktur zakupu, ale jednocześnie płacić podatek wykazany na fakturach sprzedaży. Jeżeli nie jesteś w grupie przedsiębiorców zobligowanych do rejestracji do VAT, to zastanów się, czy Ci się to opłaca. Urząd Skarbowy rejestruje podatnika VAT jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach musisz być VAT-owcem od razu (np. działalność prawnicza, doradcza, jubilerska), w innych jesteś zwolniony przedmiotowo czyli działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (np. usługi finansowe, medyczne) a w trzecim przypadku jesteś zwolniony podmiotowo, co oznacza, że po przekroczeniu limitu przychodów , który w 2017 r wynosi 200 tys zł. w skali roku – musisz zarejestrować się do VAT składając formularz VAT-R.

Współpraca z krajami Unii Europejskiej

Powinieneś zastanowić się czy będziesz w swojej działalności współpracował z krajami Unii Europejskiej. Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE ma przedsiębiorca, który zamierza dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE. Obowiązkiem tym objęte są również firmy korzystające ze zwolnienia VAT, które dokonywać będą transakcji wewnątrzwspólnotowych. W celu rejestracji podatnik musi złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego. Do zawiadomienia służy formularz VAT-R.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest już zarejestrowany na potrzeby podatku VAT (jako podatnik czynny lub zwolniony), musi zgłosić jedynie aktualizację na wskazanym formularzu. Ważnym elementem formularza jest pozycja dotycząca daty rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Ważne!  Jeśli podatnik zwolniony z VAT dokona rejestracji jako podatnik VAT-UE, nie spowoduje to utraty zwolnienia.

W wyniku rejestracji właściwy urząd skarbowy nada podatnikowi NIP “europejski”, wówczas zobowiązany będzie do posługiwania się w transakcjach unijnych numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym prefiksem PL. Limit obrotów z krajami UE nie powodujący obowiązku rejestracji wynosi 50 tyś zł w skali roku.

A może potrzebna będzie kasa fiskalna?

Zakładając firmę powinieneś przeanalizować, czy będziesz dokonywał  sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli tak, to trzeba sprawdzić, czy masz obowiązek ewidencjonować tę sprzedaż na kasie fiskalnej od razu, dotyczy to np. działalności gastronomicznej, fryzjerskiej, kosmetycznej, prawniczej, TAXi, czy  po przekroczeniu limitu, który obecnie wynosi 20 tys zł. w skali roku.

Jeżeli zaczynasz działalność w trakcie roku, limit należy wyliczyć proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności pozostających do końca roku licząc od dnia uzyskania pierwszej sprzedaży na rzecz wymienionych osób. 

Pracownicy w Twojej firmie

Jeżeli od początku istnienia Twojej firmy planujesz zatrudniać pracowników W zależności od tego  czy będą zatrudnieni na umowę o pracę, czy umowę-zlecenie musisz przygotować inne dokumenty.

 • Umowa o pracę. Tu wymagana jest wizyta pracownika u lekarza medycyny pracy, aby stwierdził jego predyspozycje zdrowotne do pracy na wskazanym stanowisku, szkolenie BHP oraz ocena ryzyka zawodowego. Jeżeli jest to praca w branży spożywczej i gastronomicznej niezbędna jest książeczka z badaniami SANEPID.
 • Ty jako pracodawca również musisz odbyć stosowne szkolenie BHP.
 • Pamiętaj, że pracownik na umowie o prace musi otrzymać umowę i informację uzupełniającą do umowy w dniu rozpoczęcia pracy.
 • W ciągu 7 dni masz obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS i ewentualnie członków jego rodziny.
 • Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace nie może zarabiać mniej niż aktualna w danym czasie płaca minimalna. W 2017 r jest to 2000 zł. brutto. Jeżeli pracownik zatrudniony jest w mniejszym wymiarze czasu pracy musi otrzymać proporcjonalne wynagrodzenie.
 • Umowa zlecenie. Zatrudnienie na podstawie tej umowy nie podlega pod przepisy Kodeksu Pracy, jak umowa o prace, ale przepisy Kodeksu Cywilnego. Tu nie przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy, sam decyduje o przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego w ZUS, a prawo do świadczenia chorobowego uzyskuje dopiero po 90 dniach .
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń również w terminie 7 dni od zatrudnienia. Jednak nie masz obowiązku kierować pracownika na badania lekarskie, ani szkolenie BHP.
 • Od stycznia 2017 obowiązuje nowy przepis o płacy minimalnej przy zatrudnianiu na odstawie umowy zlecenia. Wynosi ona 13 zł brutto za godzinę.

Jeżeli chcesz mieć stabilna załogę zatrudniaj ludzi na umowę o pracę. Każdą umowę da się rozwiązać, ale umowa o pracę daje poczucie względnej stabilizacji dla obu stron – zawsze jest jakiś okres wypowiedzenia od 2 tygodni do 3 miesięcy. W przypadku zlecenia – możecie się rozstać w każdej chwili. Trudno planować pracę nie mając pewności czy ludzie przyjdą, czy tez nie.

I oto dotarłeś do końca. Mam nadzieję, że rady, które zawarłam w tym poradniku pomogły Ci w przygotowaniach do założenia firmy.

Pozostaje zabrać się do pracy i rozwijać firmę.

Porady na inne tematy, które mogą się przydać prowadząc działalność gospodarczą  będę zamieszczała sukcesywnie na moim blogu Zapraszam do czytania i komentowania.

Powodzenia  Biznesmenie :)

Najpopularniejsze wpisy

 • Praca za granicą, rozliczenie podatków. To musisz wiedzieć

  Gdy w 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, otworzyły się dla Polaków możliwości zarobkowania poza granicami kraju. Mimo, że już od wielu lat możemy swobodnie uzyskiwać dochody w różnych krajach Europy i świata, ciągle nie wszyscy jesteśmy świadomi, że wiąże się to z obowiązkiem rozliczenia w Polsce dochodów uzyskanych za granicą. Rozliczenia podatkowe, a przychody osiągane za granicą Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą zależy od tego, w którym kraju mamy miejsce zamieszkania, a także od tego, czy Polska ma z tym krajem podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ograniczony obowiązek podatkowy — dotyczy osób (nierezydentów), które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Opodatkowaniu podlegają jedynie dochody uzyskane ze źródeł położonych w Polsce.
 • Jak założyć firmę? Pomoc w założeniu firmy cz. 2 z 2

  W pierwszej części poradnika poruszone zostały podstawowe kwestie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zainteresowanych tematem zachęcamy do zapoznania się pierwszą częścią: Jak założyć firmę? Pomoc w założeniu firmy cz. 1 z 2 Jak często będziesz płacił podatki ? Wybraliśmy sposób rozliczania, ale jeszcze musimy zdecydować o  częstotliwości płacenia podatków. Mamy do wyboru: miesięcznie kwartalnie Decydując się na  podatek płacony co miesiąc – pamiętamy, że do 20-go dnia miesiąca płacimy podatek za miesiąc miniony. Natomiast płacąc podatek kwartalnie mamy więcej czasu na  skompletowanie dokumentów, na zebranie odpowiedniej kwoty oraz  możliwość dłużej obracać naszymi pieniędzmi. Przy rozliczeniach kwartalnych podatek płacimy do 20-go dnia miesiąca następnego po skończonym kwartale. Osobiście uważam, że łatwiej pamiętać – każdy 20-ty, oznacza termin na zapłatę podatku. To, co się dzieje w Twojej firmie trzeba policzyć…. Zastanów się, ile czasu, uwagi i pieniędzy chcesz przeznaczyć na prowadzenie swojej księgowości.
 • Jak założyć firmę? Pomoc w założeniu firmy cz. 1 z 2

  Masz pomysł na własną firmę? To świetnie. Pomogę Ci przejść przez proces zakładania działalności a jeśli zechcesz - zajmę się księgowością Twojej firmy. Pamiętaj – jako przedsiębiorca będziesz miał i tak dużo obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Księgowość – oddaj w ręce fachowców. A teraz przechodzimy do rzeczy. Z pewnością wiesz, że polskie prawo przewiduje różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Są to: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Działalność dwóch pierwszych regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, natomiast pozostałych – kodeksu spółek handlowych. I tu pojawia się dylemat – KTÓRĄ Z TYCH FORM WYBRAĆ ?
Wszelkie prawa zastrzeżone © Centrum Wspomagania Biznesu Biuro Rachunkowe "Rachmistrz" Barbara Zapadka